αυχμός

αὐχμός, ο και αὐχμή, η (Α)
1. ξηρασία, ανομβρία
2. έλλειψη, απουσία
3. τα αποτελέσματα της ξηρασίας, τραχύτητα
4. (για το ύφος) στεγνότητα.
[ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. αυχμός συνδέεται με τα αύος, αύω μέσω ενός επιθηματικού στοιχείου -χμ- (πρβλ. νεοχμός), κατά μία άποψη δε ανάγεται πιθ. σε τ. *sauks-mos < *sausk-mos (πρβλ. αρχ. ινδ. śuska-) Ο όρος αυχμός απαντά στον Εμπεδοκλή, τον Ηρόδοτο και στην Ιωνική-Αττική με σημασία «ξηρασία», από την οποία στον Πλάτωνα προέκυψε η έννοια «της ρυπαρότητας». Η λ. έχει παράλληλο μεταγενέστερο τ. αυχμή.
ΠΑΡ. αυχμηρός
αρχ.
αυχμώ, αυχμώδης].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αὐχμός — drought masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αὐχμοί — αὐχμός drought masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αὐχμούς — αὐχμός drought masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αὐχμόν — αὐχμός drought masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αὐχμώς — αὐχμός drought masc acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φάλκη — ἡ, Α 1. νυχτερίδα 2. (κατά τον Ησύχ.) «φάλκη ὁ τῆς κόμης αὐχμός...». [ΕΤΥΜΟΛ. Άγνωστης ετυμολ.. Η σημ. τής λ. ὁ τῆς κόμης αὐχμὸς έχει οδηγήσει στη σύνδεση με τον τ. που παραδίδει ο Ησύχ. πάλκος·πηλός, η οποία όμως προσκρούει σε μορφολογικές… …   Dictionary of Greek

  • сухота — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  (αὐχμός) засуха …   Словарь церковнославянского языка

  • суша — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  (αὐχμός) засуха …   Словарь церковнославянского языка

  • мракота — МРАКОТ|А (5*), Ы с. Мрак, темнота: того || ра(д) гѹбительство и градъ и мракота и все. ѥже ѹбо ѥсть изрещи, по чл҃вкы преиде, ˫ако же речено бѣ. (αὐχμός!) ГА XIII–XIV, 202в–г; ини же д҃нь а друзии же нощь чтѧху. ови же мракоту и мьглу. Пал 1406,… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • αυχμηρός — ή, ό (AM αὐχμηρός, ά, όν) [αυχμός] 1. ξερός, άνυδρος 2. (για ύφος) αυστηρός, στεγνός μσν. 1. (για ζώο) αυτό που ζει σε άνυδρη χώρα 2. (για τον ήλιο) σκοτεινός, σε έκλειψη·1| αρχ. (για τα μαλλιά) ρυπαρός, βρόμικος …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.